<img alt="" src="https://secure.tray0bury.com/193812.png" style="display:none;">
59191

CORPORATE INTELLIGENCE

ETABLERET 2011

Kan samfundsbevidsthed betale sig?

EAGLE SHARK A/S

Skrevet af Mikael Thiesen, EAGLE SHARK.                                  

I tilfældet EAGLE SHARK, som kommerciel virksomhed, må svaret blive et nej, vi taber formodentlig på at være samfundsbevidste.

Faktisk er det et kommercielt fodskud, hver gang vi stiller op til besvarelse af spørgsmål fra journalister.

For nylig blev vi interviewet omkring opblomstringen af kopicigaretter, i særdeleshed kopier af mærket Prince.

TV2 udførte et såkaldt prøvekøb hos en mellemhandler, der solgte falske Prince-cigaretter. Det hele optaget på video og lyddokumenteret, og alt sammen foregik meget afslappet og i en jovial tone, hvor det fremgik, at sælger kunne skaffe lige så mange kopicigaretter, som TV2-journalisten måtte ønske.

Det var ganske åbenlyst, at der blev handlet uden om alle former for skatter, moms og særafgifter, det vil sige helt uden om statens kasse.

Det er ikke ny viden - det nye er den fuldstændig åbenlyse ulovlige handel med kopi-Prince, der som hidtil er meget omfangsrig.

Efterfølgende greb flere fremtrædende politikere bolden, som det fremgår af dette klip fra TV2: LINK

Dog er politikernes dagsorden at give politiet de nødvendige ressourcer, således at politiet kan efterforske de sager, vi p.t. er involveret i at dokumentere, og som i sidste ende afleveres til politiet, tilskåret i form af en korrekt udformet politianmeldelse, inklusiv den nødvendige lovlige dokumentation til et retsligt efterspil.

Men dette til trods mener vi, at det er vores pligt at dele vores viden og deltage i at inddæmme problematikkerne, også selvom det ikke bidrager til vores bundlinje.

For nuværende er der dog stadig et gab imellem de sager, vi løfter bevisbyrder på og hen til, hvor politiet selv vil sætte ind. Det er det gab, som vi udfylder. Den dag, politiet har ressourcerne, vil denne type sager glide os af hænde.

Udover at vi mener det er vores pligt at råbe vagt i gevær, når samfundet snydes af kriminelle grupperinger, deltager vi også i frivilligt arbejde omkring det at dæmme op for eksempelvis kopivarer ved at sidde med i foreninger og bestyrelser, der har for øje at modarbejde kopivarekriminalitet, herunder eksempelvis “DACG - Danish Anti-Counterfeiting Group” og “FIR” (Foreningen Industriel Retsbeskyttelse), som arbejder med varemærkebeskyttelse.

Om EAGLE SHARK

EAGLE SHARK GROUP er en privat sikkerheds, efterforsknings- og IT efterretningsvirksomhed, der blandt andet lever af at bekæmpe kopivare-kriminalitet, som hvert år koster danske virksomheder adskillige milliarder kroner, og for selve Danmark omkring 4000 tabte arbejdspladser på årsbasis. Vi bidrager derfor aktivt til at skabe grundlag for flere arbejdspladser, afgifter og skatter til vores fælles kasse samt fostre et tryggere arbejdsmiljø.

DANISH SPECIAL FORCES UNITED CONSULTING

EAGLE SHARK A/S

Bredgade 28, 1 sal

1260 kbh k

Danmark

Tlf.: +45 71 99 19 19

info@eagleshark.dk

CVR: 33576285

Bank: Sydbank

Konto: 6737-1095497

Kontakt

Kontakt: