<img alt="" src="https://secure.tray0bury.com/193812.png" style="display:none;">
59191

CORPORATE INTELLIGENCE

ETABLERET 2011

I skyggen af kopier

EAGLE SHARK A/S

Skrevet af Mikael Thiesen, EAGLE SHARK.                                  

Kopivarer koster hvert år verden svimlende 3.347.000.000.000 danske kroner (tretusinde trehundrede og syvogfyrre milliarder kroner).

Antallet af tabte arbejdspladser og manglende skatter og afgifter, som skal modsvare et samfund med et tilsvarende statsbudget, svarer til et land med mellem 20 til 60 millioner indbyggere alt efter, hvilken verdensdel der er sammenligningsgrundlaget.

De samfundsøkonomiske konsekvenser er derfor til at få øje på.

Isoleret set mister Danmark indtægter til statskassen i form af afgifter på eksempelvis tobak og skatter, som ville være havnet samme sted, hvis danske virksomheders produkter ikke blev kopieret og solgt på det sorte marked.

Kopivarer indgår også direkte og indirekte som terrorfinansiering. Dette sker via kriminelle netværk med ekstreme synspunkter, som distribuerer og sælger alt fra HP-lamper, falske Prince-cigaretter til Maggi-bouillonterninger og derefter sender pengene til konti, der er kontrolleret af eksempelvis ISIS.

Både kopi tobak og kopier af fødevarer kan være direkte skadelige for helbredet. Hvor tobak normalvis anses for at være skadeligt for helbredet, kan kopi cigaretter være akut livsfarlige og indeholde alt fra rotteekskrementer til giftige kemikalier.

Mange af de sager, som efterforskes af EAGLE SHARK, har vist, at tunge kriminelle netværk er involveret, herunder eksempelvis den russiske mafia ligesom bande- og rockergrupperinger deltager i denne form for kriminalitet.

Årsagen skal blandt andet findes i det faktum, at strafferammerne er væsentlig lavere end ved narkokriminalitet, men med meget høje gevinster.

Det, vi ser, er, at disse netværk, som hidtil hovedsageligt har smuglet eksempelvis narko, skifter spor over til kopivarer ved at benytte de netværk, som allerede er bygget op.

Den gamle narko infrastruktur anvendes således i stedet til at indsmugle kopivarer.

I den senere tid har vi i Danmark set en stærkt øget aktivitet i forhold til kopi tobak: Nærmere bestemt kopier af mærket Prince. Cigaretter, der formodentlig er en direkte afledt effekt af de forhøjede afgifter.

Som følge af den økonomiske usikkerhed, der er forårsaget af COVID-19-pandemien og forhøjede tobaksafgifter, forudser vi en periode med stor kriminel aktivitet i forhold til kopi tobak, men også andre krænkelser af IP-rettigheder.

TV2 har for nylig bragt indslag samt artikler omkring kopi cigaretter, der kan ses ved at følge dette LINK

Om EAGLE SHARK

EAGLE SHARK er en privat efterforsknings- og efterretningsvirksomhed, der blandt andet lever af at bekæmpe kopivare-kriminalitet, som hvert år koster danske virksomheder adskillige milliarder kroner, og for selve Danmark omkring 5000 tabte arbejdspladser på årsbasis.

Vi bidrager derfor aktivt til at skabe grundlag for flere arbejdspladser, afgifter og skatter til vores fælles kasse samt et tryggere arbejdsmiljø.

DANISH SPECIAL FORCES UNITED CONSULTING

EAGLE SHARK A/S

Bredgade 28, 1 sal

1260 kbh k

Danmark

Tlf.: +45 71 99 19 19

info@eagleshark.dk

CVR: 33576285

Bank: Sydbank

Konto: 6737-1095497

Kontakt

Kontakt: