59191
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline
facebook-color-circle-outline
email-color-circle-outline
youtube-color-circle-outline
59191
  • HOME
  • BAGGRUND
  • SERVICE
  • SAGER
  • KONTAKT
  • NYHEDER

ETABLERET 2011

CORPORATE INTELLIGENCE

VORES BAGGRUND

EAGLE SHARK A/S

Vores specialister  har baggrund fra politi og forsvar, hvor man via træning og årelang operationel erfaring har tilegnet sig solid viden og forståelse for sikkerhed, efterforskning og efterretningsarbejde. EAGLE SHARK operatører bakkes op af en velfungerende administration samt et erfarent ledelse team, som sikrer kvalitet og ensartet kommunikation til dig som kunde. Virksomheden beskæftiger ca. 10 fuldtidsansatte samt mere end 40 eksterne sikkerheds- efterforsknings- og efterretningskonsulenter.

DANISH SPECIAL FORCES UNITED CONSULTING

Terrorforebyggelse

Rådgivning

Red team

Vi  rådgiver i terrorforebyggelsesløsninger, som sigter på at stoppe terror i opløbet dvs. vi prioriterer at arbejde med præventiv fremfor aktiv opgaveløsning. Vores store erfaring inden for dette felt betyder, at vi har en unik indsigt og samarbejde med myndigheder.

Risikovurdering

Minimerer chancen for at en in-sider opsamler sikkerhedskritiske informationer ved at foretage  baggrundsundersøgelser af ansatte, med fokus på radikale holdninger og forbindelser. Vi udfører baggrundsundersøgelser på tre forskellige niveauer.

Kontraobservation

Baggrundsundersøgelse

Vagt

EAGLE SHARK leverer via ESSEC ApS vagtpersonale, som har en baggrund fra forsvaret eller politiet. Det sikrer en særlig forståelse og indsigt i forhold til at udføre vagtopgaver i forbindelse med trusler og sikkerhedsudfordringer af enhver tænkelig art.

"Red team" er en øvelse som består af en fysisk penetrationstest, hvor sikkerhedsspecialister anvender forskellige færdigheder for at afdække, teste og udnytte svagheder i den fysiske sikkerhed, eller blandt ansatte.

Få et klart overblik over hvilke risici  jeres virksomhed står overfor, i forhold til et muligt terroranslag.
Denne service er delt ind i tre faser;
En trusselvurdering, en sårbarhedanalyse og en risikoanalyse.

Vi har med  gode resultater igennem en lang årrække leveret terrorsikring, forebyggelse og rådgivning  til vidt forskellige virksomheder, herunder Europas mest terrorudsatte og via den indsats skabt trygge rammer for virksomhederne og virksomhedernes  ansatte.

Terror-

forebyggelse

ANTAL SAGER

SAGER

“Hvert år hjælper vi vores klienter i mere end 200 sager, hvor vi sikrer dokumentationsindhentning og som skaber tryghed blandt medarbejdere!”

star-solid
star-solid
star-solid
star-solid
star-solid

EAGLE SHARK A/S

Bredgade 28, 1 sal

1260 København K

Danmark

Tlf.: +45 71 99 19 19

info@eagleshark.dk

CVR: 33576285

Bank: Sydbank

Konto: 6737-1095497

Kontakt

Nyheder

Diskretion er et varemærke hos EAGLE SHARK, men qua vores unikke viden om sikkerheds udfordringer, der kan være samfunds kritiske, påtager vi os at bidrage til den offentlige debat,og deler relevant viden med offentligheden. Dette sker bla. gennem sociale medier (Facebook og LinkedIn) og på vores respektive hjemmesider, men også via pressen i interviews og TV programmer. Se seneste pressemeddelelse og interviews på linket "NEWS"

NEWS