<img alt="" src="https://secure.tray0bury.com/193812.png" style="display:none;">
59191
instagram-color-circle-outline
linkedin-color-circle-outline
facebook-color-circle-outline
email-color-circle-outline
youtube-color-circle-outline
59191
  • HOME
  • BAGGRUND
  • SERVICE
  • SAGER
  • KONTAKT
  • NYHEDER

ETABLERET 2011

CORPORATE INTELLIGENCE

VORES BAGGRUND

EAGLE SHARK A/S

Vores specialister  har baggrund fra politi og forsvar, hvor man via træning og årelang operationel erfaring har tilegnet sig solid viden og forståelse for sikkerhed, efterforskning og efterretningsarbejde. EAGLE SHARK operatører bakkes op af en velfungerende administration samt et erfarent ledelse team, som sikrer kvalitet og ensartet kommunikation til dig som kunde. Virksomheden beskæftiger ca. 10 fuldtidsansatte samt mere end 40 eksterne sikkerheds- efterforsknings- og efterretningskonsulenter.

DANISH SPECIAL FORCES UNITED CONSULTING

RÅDGIVNING

Risikovurdering

Uddannelse

Få et klart overblik over, hvilke risici  jeres virksomhed står overfor, i forhold til et muligt terroranslag. Denne service er delt ind i tre faser; en trusselsvurdering, en sårbarhedanalyse og en risikoanalyse.

Risiko-matrix

Sikkerhedsplaner skal være afstemt i forhold til  konkrete risici som virksomheden eller den enkelte person står over for. Vi udarbejder sammen med vores kunder planer, som er nemme at forstå og følge. Den bedste plan er den som kan udføres uden manual.

Sårbarhedsanalyse

Sikkerhedsplaner

Rejsesikkerhed

EAGLE SHARK har unik viden i forhold til rejsesikkerhed. Vi har været udstationeret i det meste af verden inklusiv mange af verdens absolut farligste områder, såsom Afghanistan, Irak, Yemen, Somalia mfl. Vi tilbyder netværk, viden og sikkerhed.

Uddannelse og træning er en vigtig disciplin når vi taler om risiko og sikkerhedsplaner. Vi hjælper vores kunder med at implementere og teste sikkerheds-planer og virksomhedens fysiske sikkerhedsforanstaltninger.

En risiko-matrix er et forholdvist simpelt værktøj, som i en tabel beskriver, hvor sandsynlig en given risiko er og hvad det har af konsekvenser for virksomheden. Vi fungerer som uvildige konsulenter og hjælper vores kunder med at opbygge og udfordre risiko-matrixen.

Denne analyse udarbejdes på baggrund af en fysisk gennemgang af kundens faciliteter,  behov og ønsker. Hvor alle mulige fysiske sårbarheder og indvendig sikring vil blive analyseret og vurderet af EAGLE SHARK specialister.  

ANTAL SAGER

SAGER

“Hvert år hjælper vi vores klienter i mere end 200 sager, hvor vi sikrer dokumentationsindhentning og som skaber tryghed blandt medarbejdere!”

star-solid
star-solid
star-solid
star-solid
star-solid

EAGLE SHARK A/S

Bredgade 28, 1 sal

1260 kbh k

Danmark

Tlf.: +45 71 99 19 19

info@eagleshark.dk

CVR: 33576285

Bank: Sydbank

Konto: 6737-1095497

Kontakt

Nyheder

Diskretion er et varemærke hos EAGLE SHARK, men qua vores unikke viden om sikkerhedsudfordringer, der kan være samfundskritiske, påtager vi os at bidrage til den offentlige debat, og deler relevant viden med offentligheden. Dette sker bla. gennem sociale medier (Facebook og LinkedIn) og på vores respektive hjemmesider, men også via pressen i interviews og TV-programmer. Se seneste pressemeddelelse og interviews på linket "NEWS"

NEWS