<img alt="" src="https://secure.tray0bury.com/193812.png" style="display:none;">
59191

CORPORATE INTELLIGENCE

ETABLERET 2011

VORES BAGGRUND

EAGLE SHARK A/S

Vores specialister  har baggrund fra politi og forsvar, hvor man via træning og årelang operationel erfaring har tilegnet sig solid viden og forståelse for sikkerhed, efterforskning og efterretnings arbejde. EAGLE SHARK operatører bakkes op af en velfungerende administration samt et erfarent ledelses team, som sikre kvalitet og ensartet kommunikation til dig som kunde. Virksomheden beskæftiger ca. 10 fuldtidsansatte samt mere end 40 eksterne sikkerheds, efterforskning og efterretnings  konsulenter.

DANISH SPECIAL FORCES UNITED CONSULTING

EFTERFORSKNING

OSINT

Rådgivning

OSINT er en forkortelse af "Open Source Intelligence"  kan anvendes til at verificere påstande,  teorier eller blot skabe klarhed når usikkerheden melder sig på banen via frit tilgængelige informationer på internettet.

Due diligence

Hensigten med skjult observation er at fremskaffe  dokumentation  - ofte er der tale om foto, video og lydoptagelser - kan anvendes til at løfte bevisbyrden i et retslig opgør eller som dokumentation til myndighederne således at en efterforskning indledes.

Baggrundsundersøgelse

Skjult observation

Prøve køb

Ved mistanke om at ens varemærke rettigheder (IPR) er blevet krænket, anvendes prøve køb for at indsamle dokumentation på krænkelsen, samt afdække kvalitet, mængde og hyppighed. Alt dokumentation bliver  rapporteret tilbage til den krænkede part.

Gives inden man afgør om man vil indgå i en retssag eller tage skridt til en politianmeldelse, hvor der fokuseres på at højne sandsynligheden for at en sag ikke bliver henlagt hos politiet eller tabes i retten qua manglende dokumentation.

Ved M&A tilbyder vi dybdegående due diligence, som er en "add on" til din revisor og advokats undersøgelse. Få fuldt overblik  over eventuelle risici ved et opkøb eller fusion.  Særligt ved  udenlandske investeringer bør man foretage DD.

For at forebygge risici i forbindelse med ny ansættelser, opkøb, fusioner mm er baggrunds undersøgelser et godt værktøj i forhold til at afdække forhold, som ikke er foreneligt med virksomhedens forventninger og politikker.

ANTAL SAGER

SAGER

“Hvert år hjælper vi vores klienter i mere end 200 sager, hvor vi sikre dokumentationsindhentning og skaber tryghed blandt medarbejdere!”

star-solid
star-solid
star-solid
star-solid
star-solid

EAGLE SHARK A/S

Bredgade 28, 1 sal

1260 kbh k

Danmark

Tlf.: +45 71 99 19 19

info@eagleshark.dk

CVR: 41230339

Bank: Sydbank

Konto: 6737-1095497

Kontakt

Nyheder

I EAGLE SHARK er vi diskrete, men qua vores unikke viden om sikkerheds udfordringer, der kan være samfunds kritiske, påtager vi os også en rolle som bidrager til den offentlige debat, hvor vi deler vores viden med offentligheden. Dette sker bla. igennem sociale medier (Facebook og LinkedIn) på vores respektive sider, men også igennem pressen via interviews og TV optræden.

Se seneste pressemeddelelse og interviews på linket "NEWS"

NEWS